Projekt- & Riskhantering


Välkommen till Projekt- och Riskhantering

Vi hjälper våra kunder i deras projektverksamhet genom att erbjuda ett antal tjänster inom Projektstyrning och Projektledning. Vi är dessutom specialiserade på Riskhantering med ett antal definierade tjänster. Inom Riskanalysområdet är vi franchiser av Successivprincipen även tidigare kallad Lichtenbergmetoden.

Under tjänster finns mer detaljerad information att få. De är grupperade i Project Management Program respektive Risk Management Program.

I relationer med våra kunder agerar vi ofta i nätverk med andra kollegor/partner för att ge dig som kund rätt kompetens och tillräcklig volym av det du behöver. Vi är flera specialister som kan hjälpa dig och att sam-manfoga det team du behöver. Vi tar ett helhetsansvar för den totala leveransen till dig och säkerställer att du får det du efterfrågar.