om oss/ partners


Larsson Consulting

Vi utbildar och genomför konsultuppdrag inom området projekthantering. Våra kompetenser kompletterar varandra vilket har varit mycket framgångsrikt och till stor nytta för våra kunder. Samarbetet har pågått under flera år.


http://www.larssonconsulting.se