produkter / Futura nova


Futura Nova

Det är ett datorbaserat verktyg som stödjer riskanalysmetoden Successiv-principen. Vi är återförsäljare och franchiser för detta verktyg respektive denna metod.

Kontakta oss för en demonstration så berättar vi mer. Se även Futura Software http://www.futuraone.com