Tjänster / risk management program


Risk Management Seminarium

Detta seminarium ger en förståelse av fördelarna med att implementera
riskhanteringsprocessen i en organisation.

Tjänsteblad som beskriver erbjudandet finns under symbolen PDF

Risk Management Seminarium