tjänster / Risk management Program


Risk Management Plan

Det är viktigt att ta fram en plan som beskriver strategier, aktiviteter, roller och ansvarsområden för att kunna upprätta en riskhanteringsprocess som uppfyller organisationens behov.

Tjänsteblad som beskriver erbjudandet finns under symbolen PDF

Risk Management Plan