tjänster / risk management program


Riskanalys

Syftet med en riskanalys är inte endast att fokusera på osäkerheter i projektet, utan också på projektets omgivning. Vi erbjuder två typer av riskanalyser: Succesivprincipen och en Minirisk/Riskregister.

Tjänsteblad som beskriver erbjudandet finns under symbolen PDF

Riskanalys