Tjänster / risk management program


Utbildning av riskfacilitator

För organisationer som har behov av egen riskanalysledningskompetens i Successiveprincipen erbjuder vi utbildning som har som mål att också certifiera er som facilitator enl. vår process.

Tjänsteblad som beskriver erbjudandet finns under symbolen PDF

Utbildning till Riskfacilitator