tjänster / risk management program


Risk Mentorskap

Att ha med sig en Risk Mentor i en organisation eller i ett projekt är att försäkra sig om att kunskap i riskhantering finns tillgängligt och att risker kommer att hanteras på ett proffessionellt sätt.

Tjänsteblad som beskriver erbjudandet finns under symbolen PDF

Risk Mentorskap