tjänster /risk management program


Riskrevision

Genomförandet av en riskrevision är ett sätt att mäta risknivån i ett projekt vid en bestämd tidpunkt och samtidigt skapas en förståelse för aktuell risksituation, samt riskhanteringsprocessen.

Tjänsteblad som beskriver erbjudandet finns under symbolen PDF

Riskrevision