tjänster / project management program


Projektrevision

Projektrevision/-granskning och/eller -bedömning
Vi är en opartisk granskare som hjälper er att genomlysa och/eller bedöma ert/era projekt för att ni skall kunna nå upp till era förväntade resultat.


Tjänsteblad som beskriver erbjudandet finns under symbolen PDF

Projektrevision