tjänster / project management program


Mentorskap för Projektledare

Vi hjälper till med att stödja projektledare i sin roll och utveckla deras förmåga att växa i rollen för att kunna anta större utmaningar framöver. Vi kan föra projektledarens talan och positivt påverka olika organisationsavsnitt hos er för att projektet skall uppnå uppställda mål.


Tjänsteblad som beskriver erbjudandet finns under symbolen PDF

Mentorskap för Projektledare