Kunder


Chalmers Tekniska Högskola

Ett utbildningsavsnitt med fokus på Successiveprincipen som analysmetod har genomförts i en mer omfattande projektledrautbildning.

 


http://www.champs.se