Kunder


Ericsson

Uppdragen har haft fokus på Successiveprincipen som analysmetod för osäkerheter. Skarpa analyser har genomförts. Ett utbildningsprogram har påbörjats för att utbilda och träna en utvald grupp till att bli kompetenta facilatorer.

 


http://www.ericsson.com