Kunder


Rolls Royce

Uppdragen har varit av olika karaktär från att genomföra en projektutbildning till att medverka i framtagandet av en projektmodell som är lättkommunicerad och gemensam inom Rolls-Royce AB.

Uppdrag med utvärdering av projektmognad, implementation av projketmodellen och också uppföljning med RVM (resutatvärdemetoden).

 


http://www.rolls-royce.com