Kunder


TeliaSonera

Uppdraget har varit en utbildningsinsats för att träna några utvalda personer till att bli facilatorer för osäkerhetsanalysmetoden Successivprincipen. Detta har varit indelat i en teoretisk del och sedan praktiskt inriktat med att assistera och slutligen leda skarpa osäkerhetsanalyser.

 


http://www.teliasonera.se